เกี่ยวกับเราThe Star 7 เรามุ่งมั่นสร้างหลักประกันที่คุ้มค่า ตรงกับความต้องการ สร้างหลักประกันที่มั่นคงเพื่อรองรับความไม่แน่นอน ทั้งยังตั้งใจดูแล บริการ เคียงข้างอย่างจริงใจ เพราะเราเชื่อมั่นว่าประกันชีวิตที่ใช่ ต้องมาพร้อมกับการใส่ใจดูแล แก้ปัญหาและเคียงข้างกัน

คุณสิริกร สวิตตานุวัฒน์

ผู้จัดการภาคอาวุโสสายงานตัวแทน

“เราลงมือทำ ลงใจดูแลลูกค้า เพราะเชื่อมั่นว่าการบริการที่เป็นหลักและเป็นเลิศ คือของขวัญที่เรามอบให้พร้อมทุกกรมธรรม์จากความจริงใจ เพื่อตอบแทนความไว้ใจ ของลูกค้าทุกท่าน”

ผลงานและคุณวุฒิที่ได้รับ • ปี 2556 คุณวุฒิ MDRT (Philadelphia USA)
 • ปี 2557 คุณวุฒิ MDRT (Toronto Canada)
 • ปี 2558 คุณวุฒิ MDRT ระดับ COT (New Orleans USA)
 • ปี 2559 คุณวุฒิ MDRT ระดับ TOT (Vancouver Canada)
 • ปี 2560 คุณวุฒิ MDRT ระดับ TOT (Orlando USA)
 • ปี 2561 คุณวุฒิ MDRT ระดับ TOT (Los Angeles USA)
 • ปี 2562 คุณวุฒิ MDRT ระดับ TOT (Miami USA)
 • ปี 2563 คุณวุฒิ MDRT ระดับ TOT (Anaheim USA)
 • ปี 2564 คุณวุฒิ MDRT ระดับ COT (New Orleans USA)
 • ปี 2565 คุณวุฒิ MDRT ระดับ TOT (Boston Massachusetts USA)
 • ปี 2566 คุณวุฒิ MDRT ระดับ TOT (Nashville USA)
 • ปี 2554 – 2562 รางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ NAA
 • ปี 2558 รางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ NAA อันดับ 3
 • ปี 2559 รางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ NAA อันดับ 15
 • ปี 2560 รางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ NAA อันดับ 2
 • ปี 2561 รางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ NAA อันดับ 4
 • ปี 2564 รางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ NAA อันดับ 3
 • ปี 2565 รางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ NAA อันดับ 12
คุณนราพัทธ์ ชัยธนาทิพย์

นักวางแผนประกันชีวิต

“ในงานประกัน เราเชื่อมั่นในพลังของความคิด การวางแผน และการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า พร้อมเดินทางเคียงข้าง เป็นที่ปรึกษา เป็นนักแก้ปัญหาและเป็นกัลยาณมิตร ที่จริงใจตลอดไป”

ผลงานและคุณวุฒิที่ได้รับ • ปี 2559 – 2561 คุณวุฒิ MDRT
 • GAMA International Award 2558 Bronze
 • GAMA International Award 2559 Silver
 • GAMA International Award 2560 Gold อับดับ 1